An tUachtarán Higgins ina phátrún ar Ghrúpa Faire na Míolta Móra agus Deilfeanna

10th Feb 2012 Tá glactha ag an Uachtarán nuathofa Michael D. Higgins leis an gcuireadh a bheith ina phátrún aonair ar Ghrúpa Faire na Míolta Móra agus na nDeilfeanna (IWDG). Is é an IWDG an t-aon ghrúpa caomhnaithe in Éirinn atá tiomnaithe do chosaint míolta móra agus deilfeanna i bhfarraigí na hÉireann. Rinneadh comóradh ar bhliain is fiche a bhunaithe i mí na Nollag 2011.


Le fada an lá tá an tUachtarán Higgins ag tacú le cúiseanna comhshaoil. Ina óráid insealbhaithe rinne sé tagairt don éiteas láidir cultúrtha, eolaíochta agus teicneolaíochta atá in Éirinn.

Chuir Cathaoirleach an IWDG, Kevin MacCormick, fáilte roimh chinneadh an Uachtaráin mar thaca láidir le hobair an ghrúpa. Dúirt sé: “Leanfaidh an IWDG le mórtas a chothú san oidhreacht mhuirí iontach náisiúnta atá againn agus le béim a chur ar an ngá le maoirseacht a dhéanamh ar an gcomhshaol nádúrtha trí thaighde, trí oideachas agus trí bheartais chaomhnaithe.”

Bunaíodh an IWDG i mí na Nollag 1990 agus dearbhaíodh gur eagraíocht uile-Éireannach a bhí ann, tiomnaithe do chaomhnú na míolta móra, na ndeilfeanna agus na muc mara i bhfarraigí na hÉireann agus do thuiscint níos fearr a fháil ar a n-iompraíocht.

Is féidir le duine ar bith, a bhfuil suim aige tacú le caomhnú beathra mamach muirí, ballraíocht a ghlacadh san IWDG. Chun tuilleadh eolais agus buntáistí na ballraíochta a fháil, féach ar www.iwdg.ie.

Newly-elected President Michael D Higgins has agreed to be the sole patron of the Irish Whale and Dolphin Group (IWDG). The IWDG is Ireland's only conservation group dedicated to protecting whales and dolphins in Irish waters. It celebrated its 21st anniversary in December 2011.

President Higgins has a long history of supporting environmental causes. In his inaugural speech, he referred to Ireland's strong cultural, scientific and technological ethos.

IWDG chairman Kevin MacCormick welcomed the President's decision as a strong endorsement of the group's work. He stated: “The IWDG will continue to maintain a sense of pride in our extraordinary national marine heritage and our need for stewardship of the natural environment through research, education and conservation policies.”

The IWDG was formed in December 1990 and was declared an all-Ireland organisation, dedicated to conserving whales, dolphins and porpoise in Irish waters, and gaining a better understanding of their behaviour.

Membership of the IWDG is open to anybody interested in supporting the conservation of marine mammal life. For membership benefits and further information, see www.iwdg.ie

You are welcome to share or use information and articles from this website but please reference the source and acknowledge the IWDG.